Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami, metodami i technikami doskonalenia jakości stosowanymi w przedsiębiorstwach zarządzanych przez jakość.