Kurs obejmuje przedmioty

  • "Podstawy zarządzania projektami",
  • "Procesy zarządzania projektami",
  • "Podsumowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Przygotowanie do certyfikacji IPMA 4-L-C"

prowadzone przez zespół dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski, dr inż. Krzysztof Hołodnik

na 22 edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami" na Wydziale Zarządzania i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.

Kurs projektowanie i programowanie aplikacji na platformę Android w ramach studiów podyplomowych "Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne".