UWAGA. Kurs zawiera archiwalną wersję szkolenia z r.ak. 2016/2017 sem. zimowego. 


Ogólne szkolenie BHP dla studentów

Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci wszyscy nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia, za wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP w formie e-learningu i od ukończenia szkolenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Harmonogram szkolenia: http://szkoleniebhp.pwr.edu.plOpracowanie kursu: Dział BHP i PPOŻ oraz Dział E-learningu