Kurs wspomaga przygotowanie pracy dyplomowej pod kierunkiem alternatywnie:

  • dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski
  • dr inż. Krzysztof Hołodnik

na 23 edycji studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami", na Wydziale Zarządzania i Informatyki Politechniki Wrocławskiej.