Metody przetwarzania dużej ilości danych (15 tyg.)