logotyp
logotypCC

Projekt „Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej” realizowany jest w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 4. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Cloud Computing - introduction
In this e-course you will learn what cloud computing is, how it works, and both the pros and cons of this system.

This course contains additional materials about Fundamentals of Cloud computing, and is describing all important aspects of cloud computing basics.

Introduction to BPM
This e-course covers a range of topics related to cloud computing security.
Green Computing
This e-course covers a range of topics related to green computing.

This course contains additional materials about all important aspects of Green IT and Green Data Center.

Introduction to BPM
This e-course provides an overview of BPM as both a management discipline and as a set of enabling technologies.

This course contains additional materials about best-practice processes that help organizations with the decomposition of a business unit or group within an enterprise.