Przedmiot: Ekonomika w górnictwie
Blok: Zarządzanie projektami - Podstawy

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia
Specjalność: Eksploatacja Podziemna i Odkrywkowa Złóż
Studia I stopnia, Niestacjonarne
Rok akademicki 2016/2017, semestr zimowy

Przedmiot: Ekonomika w górnictwie
Blok: Zarządzanie projektami - Podstawy

Laboratorium (warsztaty projektowe) - Potok A (pierwsza połowa semestru)

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia
Studia I stopnia, Stacjonarne
Rok akademicki 2017/2018, semestr letni

Przedmiot: Ekonomika w górnictwie
Blok: Zarządzanie projektami - Podstawy

Wykład

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia
Studia I stopnia, Stacjonarne
Rok akademicki 2017/2018, semestr letni

Kurs ma na celu rozwój podstawowej wiedzy uczestników nt. najlepszych praktyk zarządzania projektami, zalecanych przez wiodące metodyki zarządzania projektami oraz przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student. Ponadto, umożliwia nabycie i utrwalanie kompetencji myślenia i działania w sposób projektowy, z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego działania i podejmowania decyzji wg. kryteriów ekonomicznych w przedsięwzięciach inżynierskich.

Przedmiot: Ekonomika w górnictwie
Blok: Zarządzanie projektami - Podstawy

Laboratorium (warsztaty projektowe) - Potok B (druga połowa semestru)

Kierunek studiów: Górnictwo i Geologia
Studia I stopnia, Stacjonarne
Rok akademicki 2017/2018, semestr letni

Zarządzanie projektami geoinformacyjnymi jest standardowo realizowane na stacjonarnych studiach drugiego stopnia, specjalność Geoinformatyka. Obejmuje wykład i ćwiczenia laboratoryjne.
Celem kursu jest nabycie podstawowej wiedzy, uwzględniającej jej aspekty aplikacyjne, w zakresie zarządzania projektami (podejście projektowe, przygotowanie i inicjowanie projektu, planowanie projektu, monitorowanie projektu), a także uzyskanie podstawowych umiejętności planowania wstępnego projektu (Karta projektu). Ponadto, nabycie lub utrwalenie kompetencji myślenia i działania w sposób projektowy.