Dni Dobrej Dydaktyki

 Centrum Doskonałości Dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej zaprasza społeczność nauczycieli akademickich PWr do wzięcia udziału w Dniach Dobrej Dydaktyki. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej w dniach 28 marca - 1 kwietnia 2022 r. Warsztaty poprowadzą nauczyciele Politechniki - eksperci  Centrum oraz tutorzy uczestniczący w programie „Mistrzowie Dydaktyki”, dzieląc się doświadczeniem w wykorzystywaniu nowoczesnych technik edukacji. Dni Dobrej Dydaktyki rozpocznie dostępna dla wszystkich nauczycieli akademickich uczelni dyskusja panelowa pt. „Co dzisiaj oznacza doskonałość dydaktyczna? Jak ją rozumiemy i w jaki sposób możemy ją osiągać?” Z kolei autorzy warsztatów pokażą holistyczne podejście do procesu nauczania, skupiając się na trzech obszarach: zajęciach, nauczycielu, studencie. W czasie warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, m.in. jak budować zaangażowanie studentów, jak poradzić sobie z różnicami i kontekstem kulturowym w dydaktyce, jak stosować eksperymenty w czasie zajęć oraz o wielu innych działaniach możliwych do wykorzystania w codziennej pracy dydaktycznej.