Kurs dla kierunku IS Wydziału Inżynierii Środowiska

Kurs dla kierunku TOS Wydziału Inżynierii Środowiska

Procesy termiczne w gospodarce odpadami