Celem kursu jest poznanie podstawowych pojęć teorii sygnałów, opanowanie podstawowej wiedzy metod analogowych i cyfrowych przetwarzania sygnałów, poznanie zagadnień występujących przy przesyłaniu informacji w kanałach transmisyjnych z szumem, nabycie umiejętności stosowania metod teorii prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w analizie sygnałów, opanowanie technik obliczeniowych związanych z wprowadzonymi modelami. Stosowanie nabytej wiedzy do tworzenia i analizy modeli matematycznych w celu rozwiązywania zagadnień teoretycznych i praktycznych w różnych dziedzinach nauki i techniki

Podczas kursu, studenci zapoznają się  z podstawowymi metodami estymacji oraz poznają teorię za nimi stojącą. Wykład uzupełniony jest o laboratorium komputerowe.

Statystyka stosowana-2018/2019.

Wstęp do Informatyki i Program