Kurs projektowanie i programowanie aplikacji na platformę Android w ramach studiów podyplomowych "Android i iOS – nowoczesne aplikacje mobilne".