Tematyka kursu przedstawia definicje oraz prawa dotyczące przepływu prądu stałego i zmiennego oraz podstawy działania elementów i urządzeń półprzewodnikowych.

W ramach kursu przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z budową, programowaniem i wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych. 

Omówienie zagadnień związanych z pomiarami wykonywanymi z wykorzystaniem czujników MEMS.