BHP imageOgólne szkolenie BHP dla studentów kierunków polskojęzycznych

Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci wszyscy nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia, za wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP w formie e-learningu i od ukończenia szkolenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków polskojęzycznych: http://szkoleniebhp.pwr.edu.pl
Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków anglojęzycznych: http://ohs-training.pwr.edu.pl


UWAGA. Do studentów, którzy nie mogą dostać się do kursu (gdyż są studentami przyjętymi na uczelnię w poprzednich latach). W celu uzyskania dostępu do szkolenia BHP należy zgłosić w dziekanacie swojego wydziału potrzebę uczestnictwa w szkoleniu BHP lub wypełnić formularz online dostępny w kursie Zgłoszenie na szkolenie BHP .Opracowanie kursu: Dział BHP i PPOŻ oraz Dział E-learningu
General OHS training course for students studying in English

OHS training courses are obligatory for all freshman students with the exception of those who have already completed an OHS online training course in the course of their studies at Wroclaw University of Science and Technology

Training schedule: http://ohs-training.pwr.edu.pl


If you don't have access to the OHS training course submit a request for access via the online form (here)Prepared by: OHS Department and E-learning Department

Jeśli nie masz dostępu do e-learningowego szkolenia BHP (kursy zamieszczone powyżej) zgłoś prośbę o dostęp do kursu za pośrednictwem formularza online.

If you don't have access to OHS training course (check the link above or here (course for students studying in English)) submit a request for access via the online form.