UWAGA. Kurs zawiera archiwalną wersję szkolenia z r.ak. 2016/2017 sem. zimowego. 


Ogólne szkolenie BHP dla studentów

Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci wszyscy nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia, za wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP w formie e-learningu i od ukończenia szkolenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Harmonogram szkolenia: http://szkoleniebhp.pwr.edu.plOpracowanie kursu: Dział BHP i PPOŻ oraz Dział E-learningu
UWAGA. Kurs zawiera archiwalną wersję szkolenia z r.ak. 2017/2018 - sem. zimowy.
Ogólne szkolenie BHP dla studentów kierunków polskojęzycznych

Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci wszyscy nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia, za wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP w formie e-learningu i od ukończenia szkolenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków polskojęzycznych: http://szkoleniebhp.pwr.edu.pl
Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków anglojęzycznych: http://ohs-training.pwr.edu.plOpracowanie kursu: Dział BHP i PPOŻ oraz Dział E-learningu
General OHS training course

OHS training courses are obligatory for all freshman students with the exception of those who have already completed an OHS online training course in the course of their studies at Wroclaw University of Science and Technology

Training schedule: http://ohs-training.pwr.edu.plPrepared by: OHS Department and E-learning Department
General OHS training course for students studying in English

OHS training courses are obligatory for all freshman students with the exception of those who have already completed an OHS online training course in the course of their studies at Wroclaw University of Science and Technology

Training schedule: http://ohs-training.pwr.edu.plPrepared by: OHS Department and E-learning Department
Ogólne szkolenie BHP dla studentów kierunków polskojęzycznych

Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci wszyscy nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia, za wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP w formie e-learningu i od ukończenia szkolenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków polskojęzycznych: http://szkoleniebhp.pwr.edu.pl
Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków anglojęzycznych: http://ohs-training.pwr.edu.plOpracowanie kursu: Dział BHP i PPOŻ oraz Dział E-learningu
General OHS training course for students studying in English

OHS training courses are obligatory for all freshman students with the exception of those who have already completed an OHS online training course in the course of their studies at Wroclaw University of Science and Technology

Training schedule: http://ohs-training.pwr.edu.plPrepared by: OHS Department and E-learning Department