Kurs zaznajamia studentów z podstawami tworzenia algorytmów i programowania przy uwzględnieniu podejścia strukturalnego. W części początkowej kursu, po przedstawieniu podstawowych pojęć z zakresu informatyki, rozpatrywane są problemy związane z tworzeniem algorytmów oraz zasady tworzenia graficznej reprezentacji algorytmów. W dalszej części kursu przedstawiane są podstawowe elementy programowania w języku C, tj. dostępne typy danych,  instrukcje oraz funkcje.