Szkolenie dla kierowników projektów oraz osób przetwarzających dane osobowe w projektach.

Jeżeli masz problem z dostępem do kursu zgłoś się do: artur.zalobka@pwr.edu.pl