Kurs przeznaczony dla Studentów Szkoły Doktorskiej

Kurs przybliża różnorodne modele statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w literaturze międzynarodowej.