Materiały dydaktyczne do kursu Algebra Liniowa z Geometrią Analityczną oraz Algebra Liniowa
The online self-study materials for Linear Algebra

Kurs autorstwa dra Przemysława Kajetanowicza i dra Jędrzeja Wierzejewskiego. Kurs zawiera materiały poświęcone wybranym działom matematyki elementarnej.

The course has been created by P.Kajetanowicz and J.Wierzejewski. The course addresses selected topics in elementary mathemtatics.