Kurs z języka rosyjskiego na poziomie A1. Pozwala przyswoić podstawową wiedzę o fonetyce oraz zapoznać się z interesującymi materiałami leksykalno-gramatycznymi. 


Kurs języka rosyjskiego na poziomie A1.

Kurs języka rosyjskiego umożliwiający zdobycie kompetencji A1.

Kurs zakłada wyniesienie kompetencji językowych słuchaczy na poziom A1.

Kurs zakłada wyniesienie kompetencji językowych słuchaczy na poziom A1.

Kurs zakłada wyniesienie kompetencji językowych słuchaczy na poziom A1.