Kurs autorstwa dra Przemysława Kajetanowicza i dra Jędrzeja Wierzejewskiego. Kurs zawiera materiały poświęcone wybranym działom matematyki elementarnej.

The course has been created by P.Kajetanowicz and J.Wierzejewski. The course addresses selected topics in elementary mathemtatics.

Materiały dydaktyczne do kursu Algebra Liniowa z Geometrią Analityczną oraz Algebra Liniowa
The online self-study materials for Linear Algebra