General OHS training course for students studying in English
BHP image

OHS training courses are obligatory for all freshman students with the exception of those who have already completed an OHS online training course in the course of their studies at Wroclaw University of Science and Technology and no more than 5 years have passed since completing the training.

Training schedule http://ohs-training.pwr.edu.pl

Enter on-line course now!

If you don't have access to the OHS training course, enter the enrolment key: Ohs2022$3 in the OSHenrolment textfield


Prepared by: OHS Department and E-learning Department
Ogólne szkolenie BHP dla studentów kierunków polskojęzycznych 
BHP image

Obowiązkiem szkolenia BHP są objęci wszyscy nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia, za wyjątkiem tych, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia w Politechnice Wrocławskiej odbyli szkolenie BHP w formie e-learningu i od ukończenia szkolenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Harmonogram szkolenia dla studentów kierunków polskojęzycznych

Wejdź do kursu

Jeśli nie zostałeś zapisany do kursu automatycznie, wprowadź klucz dostępu: Bhp2022#3 w polu BHPzapisy


Opracowanie kursu: Dział BHP oraz Dział Kształcenia Podyplomowego i E-learningu