Celem kursu jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy na temat optoelektroniki, w tym użytkowej (detektory i źródła światła, systemy oświetleniowe, fotowoltaika), Student powinien po kursie umieć wykonać podstawowe pomiary elementów optoelektronicznych, a takż