W ramach wykładu syntetycznie omówione są wybrane zagadnienia dotyczące fizjografii powierzchni Ziemi i jej budowy wewnętrznej, struktur i zjawisk tektonicznych obserwowanych na powierzchni planety, zjawisk fizycznych i dynamicznych zachodzących wewnątrz Ziemi oraz metod geofizycznych umożliwiających ich odkrycie i badanie.

Zajęcia projektowe obejmują wykonanie przez studentów 3 ćwiczeń dotyczących interpretacji elementów budowy geologicznej terenu na podstawie zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz jednego dotyczącego interpretacji badań geofizycznych na podstawie dostarczonych danych.