Portal edukacyjny Politechniki Wrocławskiej

jsosicon
Jeśli posiadasz konto w Jednolitym Systemie Obsługi Studentów PWr (JSOS) wybierz:

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy będący nauczycielami akademickimi w Politechnice Wrocławskiej posiadają konto w systemie JSOS.

jsosicon
Jeśli posiadasz konto utworzone przez administratora platformy wybierz:

Kto posiada konto w Jednolitym Systemie Obsługi Studentów Politechniki Wrocławskiej?

Wszyscy studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownicy będący nauczycielami akademickimi w Politechnice Wrocławskiej posiadają konto w systemie JSOS.
Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, studenci studiów podyplomowych mogą utworzyć konto w JSOS, korzystając ze strony http://jsos.pwr.edu.pl. Wypełniając formularz tworzenia nowego konta należy podać uczelniany adres poczty e-mail (w domenie *.pwr.edu.pl).

Kto posiada konto utworzone przez administratora platformy?

Użytkownicy, którzy nie dysponują pocztą elektroniczną w domenie *.pwr.edu.pl

Nie pamiętasz hasła?
 • W przypadku konta JSOS w oknie logowania JSOS  (otwórz okno) należy wybrać odsyłacz Wygeneruj nowe hasło
 • W przypadku konta utworzonego przez administratora postępowanie zależy od rodzaju konta.
  • Konto LDAP (uwierzytelnienie z wykorzystaniem poczty uczelnianej)
   - należy przeprowadzić proces odzyskiwania hasła, odpowiednio do poczty studenckiej  (otwórz okno) lub poczty pracowniczej  (otwórz okno)
  • Konto utworzone ręcznie
   - należy skontaktować się z administratorem systemu: eportal@pwr.edu.pl