Bezpłatne szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz zarządzającej i administracyjnej Uczelni

1. Bezpieczeństwo cyfrowe w działalności uczelni

Czy na pewno jesteś bezpieczny w cyfrowym świecie?
 • czy wystarczy mieć długie hasło do wszystkich systemów i... zmieniać je co 3 miesiące?
 • czy w sieci wewnętrznej można być całkowicie bezpiecznym?
 • czy antywirus zapewnia 100% bezpieczeństwo komputera/smartfonu?
 • czy można kliknąć w każdy link przesłany przez innego pracownika uczelni bądź studenta?
 • czy ujawnienie obcej osobie imienia domowego zwierzęcia lub nazwy ulubionej potrawy może okazać się niebezpieczne?
 • co to jest phishing i dlaczego odbierając przesyłki kurierskie można być narażonym na atak cyberprzestępców?
A może myślisz, że mnie ten problem nie dotyczy, bo po co ktoś miałby "atakować" mój komputer lub telefon?

Szkolenie "Bezpieczeństwo cyfrowe w działalności uczelni" zwraca uwagę na czyhające niebezpieczeństwa (nie tylko w sieci) i wskazuje sposoby jak unikać sytuacji stwarzających zagrożenie. Zachęcamy do udziału.

 

2. Konsekwencje RODO dla działalności uczelni

Czy wystarczająco dobrze chronisz dane osobowe studentów, pracowników? Czy chronisz swoje dane osobowe?
 • czym jest zasada czystego biurka?
 • czy adres e-mail jest daną osobową?
 • jak poprawnie zaadresować e-mail do większej liczby odbiorców?
 • czy wizerunek twarzy na nagraniu jest daną osobową?
 • czy wyniki egzaminów można publikować zbiorczo?
 • czy dokumenty socjalne można przekazać/odebrać w imieniu innej osoby?
 • w jakim celu dane osobowe są przetwarzane na uczelni?
Szkolenie "Konsekwencje RODO dla działalności uczelni" przedstawia wybrane aspekty przetwarzania danych, uczula na błędy oraz wskazuje dobre praktyki w zakresie ochrony danych. Zapraszamy do udziału.

 
 


Informacje rekrutacyjne

Szkolenia Podnoszące Kwalifikacje pracowników kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej Uczelni odbywają się w ramach realizowanego przez Katedrę Telekomunikacji i Teleinformatyki Projektu Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości. Na pakiet szkoleń składają się dwa moduły:

 • Konsekwencje RODO dla działalności uczelni

 • Bezpieczeństwo cyfrowe w działalności uczelni


Zapisy na szkolenia prowadzone są w trybie ciągłym, a dokumenty zgłoszeniowe można znaleźć na stronie projektu (na dole strony): https://cyberbezpieczenstwo.pwr.edu.pl/aktualnosci/szkolenia-rodo-37.html
oraz poniżej

Aby skorzystać z bezpłatnych szkoleń należy wypełnić dokumenty aplikacyjne i dostarczyć je do Biura Projektu, lub wysłać uzupełnione, podpisane i zeskanowane na adres cbe.power@pwr.edu.pl. Pakiet dokumentów do wypełnienia można również pobrać w Biurze Projektu.

Biuro Obsługi Projektów:

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki
ul. Janiszewskiego 9
bud. C5, pok. 103 i 104
godziny przyjmowania dokumentacji: 7.30 - 15.00
Serdecznie zapraszamy!!!

Po pomyślnej rekrutacji otrzymają Państwo wiadomość e-mail z instrukcją i danymi dostępu do szkoleń on-line na platformie ePortal PWr. Szkolenia przeprowadzane są w postaci samokształcenia.


Przejdź do strony projektu