Obecnie są dostępne 2 metody logowania:
  • Użytkownicy USOS/AD
    Tą metodą logują się wszyscy studenci studiów I i II stopnia, słuchacze Szkoły Doktorskiej, słuchacze studiów podyplomowych (rozpoczynający studia podyplomowe w roku 2023/24) oraz pracownicy uczelni (zarówno kadra naukowo-dydaktyczna, jak i pracownicy administracji).

    Metoda wykorzystuje uwierzytelnienie kontem ActiveDirectory w skrócie AD (nazwa użytkownika - login ma postać xxxyyy1234, gdzie xxx - trzy litery imienia, yyy - trzy litery nazwiska, 1234 - cztery losowe cyfry). Konto AD używane jest m.in. w systemach Teta, USOS, iParking, EKT.

  • Pozostali użytkownicy
    Dotyczy tych użytkowników, którzy posiadają specjalne konta utworzone "ręcznie" przez administratora (głównie użytkownicy spoza uczelni) oraz słuchaczy studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia podyplomowe przed 01.09.2023.

Aby zapoznać się z instrukcją wybierz grupę do której przynależysz


Jestem studentem

studiów I, II stopnia
lub
słuchaczem Szkoły Doktorskiej
lub
słuchaczem studiów podyplomowych
(rozpoczynającym st.podyplomowe w r.ak. 2023/24)

Jestem pracownikiem

badawczym, badawczo-dydaktycznym,
lub
administracyjnym uczelni


Jestem

słuchaczem studiów podyplomowych,
które rozpocząłem przed 1.09.2023
lub

osobą spoza uczelni i posiadam konto utworzone przez administratora

  1. Menu moje kursy

W menu nawigacji ePortalu znajduje się rozwijane menu. Jedna z zakładek menu o nazwie Moje kursy zawiera listę kursów, których jesteśmy uczestnikami (prowadzącymi bądź studentami). Lista kursów zawiera pełne nazwy kursów.
Uwaga. Lista Moje kursy wyświetla kursy, które są widoczne ("odkryte") dla studentów (widoczne = oznacza możliwe do wyszukania w ePortalu). Ukryte kursy nie znajdują się na tej liście. O widoczności kursu decyduje prowadzący w ustawieniach kursu.

  2. Boczne menu

W lewym rogu strony, obok napisu ePortal PWr znajduje się przycisk rozwijania panelu bocznego menu. Tam również znajdziemy listę kursów, tyle że wyświetla się ona w postaci nazw skróconych naszych kursów. Każdy kurs w systemie posiada nazwę długą (pełną) oraz skróconą.
Uwaga. Lista jest ograniczona limitem i wyświetla się tylko 10 kursów.

  3. Kokpit

Lista kursów jest także dostępna w Kokpicie: https://eportal.pwr.edu.pl/my/

  4. Profil

W prawym górnym rogu strony ePortal klikamy na odsyłacz z nazwą naszego konta i rozwijamy listę, a na niej klikamy opcję Profil.
Na otwartej stronie Profilu przesuwamy się w dół strony do sekcji o nazwie Dane kursowe
Kursy z odsyłaczem w kolorze niebieskim mają status kursów widocznych, tzn. że są widoczne w ePortalu dla uczestników.
Kursy z odsyłaczem w kolorze jasnoszarym mają status kursów ukrytych, tzn. że są niewidoczne w ePortalu dla studentów i należy je "odkryć" zanim powiadomimy studentów o kursie.

  5. Wyszukiwarka kursów

Na stronie głównej dostępna jest także wyszukiwarka kursów, która pozwala wyszukać kursy po nazwie kursu, jak również nazwisku prowadzącego kurs  Nie widzę moich kursów lub chcę utworzyć nowy kurs       Jestem prowadzącym kurs

Nie wszystkie zajęcia, kursy figurujące na Twojej liście zajęć w USOS są prowadzone z wykorzystaniem ePortalu. Sprawdź czy w USOSWeb przy wybranym kursie widać odsyłacz Przejdź do kursu Moodle, on powinien przenieść Cię do właściwego kursu.
  • Jeśli odsyłacz jest niewidoczny, oznacza to, że prowadzący jeszcze nie utworzył kursu bądź nie zamierza korzystać z platformy ePortal w tym celu
  • Jeśli odsyłacz jest widoczny, ale po kliknięciu w link nie masz dostępu do kursu, skontaktuj się z prowadzącym zajęcia.