Dane do logowania dla uczestników Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do Konta DFN-2018:

login: dfn2017
pass: Festiwal-2017